top of page

我的客戶.你的見證 系列19&20 - 嘴唇脫墨的疤痕風險?

Updated: Feb 16, 2020

以下為Oneness客戶真實個案分享,並已得到客戶的同意刊登。


嘴唇位置究竟可唔可以脫墨,對身體有冇影響?

原來嘴唇位置皮膚比較薄,亦無汗腺及皮脂腺,但如果長出癦或者痣,都係可以清除的。嘴唇脫墨需要更高嘅技巧及操作方式,以術後護理亦需要多加注重保濕。除此之外,嘴唇脫墨的話,復原亦是十分快的,留下疤痕的風險亦不高!


首選技術 · 精選價錢

Comments


bottom of page